ฝากขายที่ดิน

รับฝากขายที่ดิน

พื้นที่รับฝากขายเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล

รับฝากขายที่ดิน

พื้นที่รับฝากขายเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ขายที่ดินไม่ได้

ขายไม่ได้ราคา ขายได้ช้ากว่าที่ควร

ตั้งราคาไม่เหมาะสม

ขาดความรู้ด้านอสังหาฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีลักษณะด้อยที่ต้องปรับปรุง

ขาดประสบการณ์

การตลาดไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

บริการที่ครอบคลุม

ดูแลครบทุกขั้นตอน

แนะนำการตั้งราคาที่เหมาะสม

ด้วยหลักการประเมินที่ถูกต้อง ถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ตัวอย่าง

การตลาดที่คุณจะได้รับ

Adwords

ติดอันดับ Google Search ด้วย Adwords

ลงประกาศ

ผ่านเว็บไซต์อสังหาชั้นนำกว่า 20 เว็บไซต์

ลงประกาศ

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าถึงกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน

ติดป้ายประกาศ

เข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่

นำเสนอผู้ซื้อโดยตรง

เช่น กลุ่มนักลงทุน บริษัทพัฒนาอสังหาฯ

คำนวณค่าใช้จ่ายโอน

คำนวณค่าใช้จ่ายโอนทั้งหมดให้ผู้ซื้อขายทราบก่อนตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมโอน ภาษีเงินได้ อากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ

แนะนำข้อกฏหมาย

เช่น การแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ สิทธิทางเข้าออก มรดก รังวัดสอบเขต

จัดการเรื่องสินเชื่อ

บริการประเมินเครดิตผู้ซื้อเบื้องต้น เช่น ตรวจเช็คเครดิตบูโร ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ

อำนวยความสะดวก ณ สำนักงานที่ดิน

จัดเตรียม ตรวจสอบ ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ดูแลจนกระทั่งโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้น

สอบถาม / ฝากขาย

คลิกเพื่อ Add Friend

beyond65

097-926-4287

ติดต่อสอบถาม